არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

პროექტი - მედიაგრაფიტი

ობიექტი

გიორგი ტაბატაძე

მოზაიკა
2013
ცვალებადი ზომები სმ.

DIAGONAL

The TV topic about several hundred Red Tractors imported from Belarus has been aired on many central channels. The main element of the topic is diagonal. This degree of angle is very important and has its significance is our political and social realm. The diagonal line is very often used in baroque period, in fact it is one of the main elements commonly used in their compositions. This is a line that creates infinite endless perspective that never ends. Same line transforms banal, ordinary government function to priorities and help agriculture into bombastic, almost transcendental event.

This geometrical element, diagonal had a special effect for the country that was drowning into the chaos for previews two decades. Therefore it is only logical to have this geometrical figure enter into the political and social realm as a representation of new discourse.That is why I'm interested this topic despite almost anecdotal and ridiculous event organized by presidents administration. I think without understanding Historic and social context of this figure diagonal – it'll stay anecdote and nothing more.

For more information about the project visit artist's webpage.