არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

პროექტი - მედიაგრაფიტი

ობიექტი

გიორგი ტაბატაძე

მოზაიკა
2013
ცვალებადი ზომები სმ.

DOTTED LINE

This material is part of the larger group of materials named E=MC2, it has been broadcasted around 2004. it tells the story of a young lady named Mzevinar, who after one month of her marriage was kicked out of her husbands house with reason that she wasn't a virgin moment they got married. Instead of doing what she was supposed to do, that is to involve family elders as it usually happens where mainly man decide how to solve the problem and where primary subject of consideration would be family honor and things like that and only after women and her problem, she went to a court and tried to defend herself with a legal means. That is a clear break from whole generations of tradition,... it is remarkable that this kind of things happened in such a remote areas of mountain Adjaria. Where the family and tribal ties are so much titer and still ever so strong. This is why this mosaic is called dotted line, because the straight line connecting a person (women) to its immediate family has been broken and with a quest for new contract in society, where there are institutions in place instead of tribe - family clan relationships. 

Again, there is a huge energy stored and quest towards new contract... although everything is very much in transition and nothing is in its place yet. that is why the topic is so full of irony, ridiculousness, out of place but at the same time speaks volumes about early developments in post Rose revolution Georgian society.

For more information about the project visit artist's webpage.