არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი

საზღვარზე და მის მიღმა

ინსტალაცია

გია ეძგვერაძე

ბრინჯის მინდორი (700x450), ადამიანის ფეხის გამჭვირვალე პლასტმასის მოდელი, სტაფილოების წყობა, ჩარჩოში ჩასმულ ქაღალდზე ნამუშევართა პანელი
1996