არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი

განუხორციელებელი პროექტი

ინსტალაცია,ობიექტი

გია ეძგვერაძე

სარკიანი ძროხის სტატიკური ფიგურა
2008
160x120x80 სმ.