არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

დეკოდერი

ობიექტი

გიორგი მაღრაძე

ბეჭდვითი სქემის დაფა (ტექსტოლიტი)
2016
100x90 სმ.

სანდრო ლოსაბერიძის ფოტო