არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

ნეონის გამათბობელი

სკულპტურა,ობიექტი

გიორგი მაღრაძე

კერამიკის ელექტრო გამათბობელი, ნეონის განათება
2014