არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2020 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო

ნეონის გამათბობელი

სკულპტურა,ობიექტი

გიორგი მაღრაძე

კერამიკის ელექტრო გამათბობელი, ნეონის განათება
2014

ნანა გიგლემიანის ფოტო