არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი

საჩუქარი

სკულპტურა,ობიექტი

გიორგი მაღრაძე

პური, ოქროსფერი პულივიზატორი
2014

გამოფენა 'ხელოვნება მართავს', საქართველოს პრეზიდენტის სასახლე