არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

უსათაურო (კოლაბორაცია უტა ბექაიასთან). პროექტი: აქ

სკულპტურა,ობიექტი

ლევან მინდიაშვილი

ხე, შეღებილი ცვილი და თაბაშირი, დოლბანდი
2017
150x26x23 სმ.