არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

მაია ნავერიანი - TONGUE EXERCISES FOR SPEECHLESS PEACHES

2018

Project ArtBeat წარმოგიდგენთ მაია ნავერიანის პერსონალურ გამოფენას - TONGUE EXERCISES FOR SPEECHLESS PEACHES

"გამოფენა სხვადასხვა დროს შესრულებული ნამუშევრების კომპილაციაა(2008 - 2018), სადაც თავმოყრილია ნახატის ენის სუბიექტური ინტერპრეტაციის უამრავი ვარიაცია.

თავად სათაური სიმბოლურად იმის მინიშნებაა, რომ ენის ძიების და მისი შექმნის, გამართვის პროცესი კლიშეების ნგრევისა და სამყაროს ახლებური არტიკულირების მცდელობა შეიძლება იყოს.

ეს ერთმანეთისგან განსხვავებული, სხვადასხვა ტიპის ნახატები თითქოს ენის სავარჯიშოებია, რისი მეშვეობითაც აქამდე ნაცნობი ნიშნების და “ჩვევების” დეკონსტრუქცია, დესტაბილიზაცია უნდა მოხდეს, რის შედეგადაც ახალი დინამიკა უნდა გაჩნდეს და, შესაბამისად, ადამიანის ამეტყველების და სამყაროსთან ახლებური კომუნიკაციის შანსიც დაიბადოს." - მაია ნავერიანი.