არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

80-იანი წლების დასასრულის და 90-იანი წლების დასაწყისის ქართული ხელოვნება [ეროვნული გალერეა]

2012