არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

The Last Tarot

2020

“The Last Tarot” არის ქართული ტაროს დასტა, რომელშიც შენარჩუნებულია ტაროს ძირითადი სიმბოლიკა. ტაროს არკანების პერსონაჟებს ადამიანები განასახიერებენ. “The Last Tarot”-ის მნიშვნელოვანი ამოცანა ტაროში არსებული გენდერული კლიშეების დეკონსტრუირებაა. ტაროს დასტა შექმნილია კოლაჟებით.

იდეის ავტორი და სტაილინგი: დავიდ აფაქიძე

ვიზუალი: გვანცა ჯიშკარიანი

ფოტო: ნატა სოფრომაძე


How One Artist Is Using Tarot to Immortalize the Colorful Characters of Tbilisi’s Fashion Scene, The Vogue, Author: LIANA SATENSTEIN, 2020