არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

გამოფენა "ძაღლი ყეფს, ქარავანი მიდის"

2017

ძაღლი ყეფს, ქარავანი მიდის.. - გამოფენის ლოკაციის - ანუ ისტორიული ”არწრუნის” ქარვასლის პულსს აცოცხლებს, სადაც იკვეთებოდა და იკვეთება საქარავნო გზებითა თუ რკინიგზის მაგისტრალებით შემოსული აღმოსავლური სურნელი, დასავლური მოდა, მოგზაურები, გაზისა თუ ნავთობის მაგნატების ბიზნესი, გლობალიზაცია, ომები და სიყვარული..

ავტორი/კურატორი - თეონა ჯაფარიძე

ვიდეო არტი/ ობიექტი - თათია სხირტლაძე

აუდიო - დიმა დადიანი

ინსტალაცია - გიორგი მაღრაძე

გამოფენაში გამოყენებულია საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში დაცული არტეფაქტები.