არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

სანამ ძალებს აღიდგენ [გალერეა 4710]

2019

მოულოდნელი სხივი ჭრის ცას და მოდის ახლოს

დაცემულ მზეს და ბოლო იმედის გაცრუებას, ბოლო იმედს გავს,

ვარ აქ სანამ ჩამოვაშორებ საკუთარ თავს - საკუთარ თავს

‘არის აქ ვინმე? - ვსვამ კითხვას

- მზის მწერვალები

მივუახლოვდე?

- რამდენად იგრძნობ სიმხურვალეს?

ჩემთვის ზედმეტად

იქნებ მძინავს და გაღვიძების ერთი შანსიც მაქვს

მომავალს ჩრდილები არ აქვს.

ჩვენ -

დაივიწყე.