არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

აუცილებელი რიტუალები [გალერეა 4710]

2020

გამოფენა “Essential rituals” 8 ახალგაზრდა არტისტის ნამუშევარს აერთიანებს.

 საგალერეო სივრცის ერთ-ერთი მთავარი რიტუალი გახსნის ღონისძიებაა, რომელიც დღევანდელი მოცემულობიდან გამომდინარე შეზღუდულია, რაც სათაურთან მიმართებაში ამბივალენტურია.

გამოფენაში მონაწილეობენ: თამარ ნადირაძე, შოთიკო აფციაური, სალომე ჩიგილაშვილი, მერაბ გუგუნაშვილი, თორნიკე რობაქიძე, სალომე ჯოხაძე, ანუშკა ჩხეიძე და მარი ყალაბეგაშვილი.