არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

კედელი, ბიაზი, პარკეტი - ნიკა ქუთათელაძე

2016

ნიკა ქუთათელაძის ინსტალაცია "კედელი, ბიაზი, პარკეტი" თბილისში, ყოფილი ავტობუსების გაჩერების მოტოვებულ შენობაში. 

პროექტი განხორციელდა არტპოექტის "უარე ქალაქს" ფარგლებში. 

კურატორები: მარიამ ლორია, მარიამ წიქარიძე