არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

მწვანე საფარი -ანდრო ერაძე

2015

ანდრო ერაძის საჯარო ხელოვნების პროექტი მწვანე საფარი 2015 წელს პროექტის "უარე ქალაქს" ფარგლებში განხორციელდა.

ორგანიზატორი: "იარე ფეხით"