არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

საგუშაგო

2016

ხელოვანების ჯგუფმა: კოკა ესაიაშვილი, ივეტა ჩხიკვაძე, სალომე სორდია, ზურა ცოფურაშვილი - ააგეს დროებითი მსუბუქი კონსტრუქცია - საგუშაგო ვაკის პარკში, თბილისში, რომ თვალი ედევნებინათ პარკში მიმდინარე პროცესებისა და არალეგალური აქტივობისთვის. ეს იყო სწრაფი არტისტული პასუხი უკანონო მშენებლობაზე. 

კურატორები: მარიამ ლორია, მარიამ წიქარიძე 

ორგანიზატორი: იარე ფეხით