არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

VA[A]DS-ის სტუდენტების გამოფენა [MAUDI]

2020

2020 წლის ივლისში MAUDI-ში ჩატარებული VA[A]DS-ის სტუდენტების ჯგუფური გამოფენა სემესტრის განმავლობაში ვირტუალური სტუდიური სწავლების დროს შექმნილ ნამუშევრებს აერთიანებდა.

გამოფენაში წარმოდგენილი იყო ნინო ქვირივიშვილის და ზურაბ ბეროზაშვილის ხატვის სტუდიის პირველი და მეორე კურსის ჯგუფების სტუდენტების ნამუშევრები, თეა გვეტაძისა და თამუნა ჭაბაშვილის ფერწერის სტუდენტებისა და ანდრო ერაძის ვიდეო ხელოვნების კურსის სტუდენტების მიერ შესრულებული ნამუშევრები.


ფოტომასალა ©Guram Kapanadze


“მაუდიში” VA[A]DS-ის სკოლის გამოფენა გაიხსნა, AT.ge, 2020