არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

"მედია სივრცე"

1993

ჯგუფური გამოფრნა "მედია სივრცე", ორგანიზებული "ვიზუალური კვლევის სექტორისგან". ხელოვნების მუზეუმი, თბილისი. 1993 წელი