არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

ანი თოიძე - "ვარდისფერ ნისლში ვტივტვებ"

2021

ანი თოიძის სოლო გამოფენა სათაურით „ვარდისფერ ნისლში ვტივტივებ’’ მრავალი მოვლენისა თუ საგნის სხვადასხვაგვარი გაგებისა და აღქმის ჩარჩოში მოქცეული ერთი დიდი ოთახია, სადაც გაურკვეველიც და რეალური ერთმანეთში იხლართება. კონცეპტუალური ხედვით შექმნილი შემოქმედებითი ველი საშუალებას იძლევა შევაღოთ ის წარმოსახვითი კარი, რომელიც თავად მხატვარს პარალელურ სივრცესთან აკავშირებს, მეორეთი კი ყოველდღიურობაში აბრუნებს.

ანი თოიძის მიერ შექმნილი მაგიური სამყარო შინაარსობრივად აერთიანებს იმ საშუალოს ყველაფერსა და არაფერს შორის. სადაც ფერს განსაკუთრებული ემოციური მნიშვნელობა და განსაზღვრება აქვს.


კურატორი: ნინო გუჯაბიძე