არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

მარი ყალაბეგაშვილი და თორნიკე გოგნაძე - LAST SONG

2021

მარი ყალაბეგაშვილის და თორნიკე გოგნაძის დუო შოუ “LAST SONG” გალერეა 4710-ში.

გამოფენაზე წარმოდგენილია ორი არტისტის ორი დამოუკიდებელი ნამუშევარი, მარი ყალაბეგაშვილის “SINGING ROCK” და თორნიკე გოგნაძის “DAWN”, ორივე ნამუშევარი ხელოვანების ბოლო პერიოდის დაკვირვების და მუშაობის შედეგს წარმოადგენს. გამოფენის კონცეფცია მიტოვებული, ფუნქციადაკარგული ადგილების და ობიექტების გადააზრების მცდელობა და მათი ნამუშევრებად ქცევაა.