არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

KHIDI-ის ხელოვნების სივრცე

2018

კულბ KHIDI-ის თანამედროვე ხელოვნების სივრცე მულტიდისციპლინური პლატფორმაა, რომელიც მიზნად ისახავს განსხვავებული შემოქმედბითი მიმართულებებისა და ნოვატორული არტისტული იმპულსების ერთ სივრცეში თავმოყრას. სივრცე ორიენტირებულია დღევანდელი ელექტრონული მუსიკის სცენასა და აქტუალურ სახელოვნებო პროცესებს შორის კავშირის გაღრმავებაზე. KHIDI-ის ხელოვნების სივრცე 2018 წლის ნომებერში გაიხსნა და მას შემდეგ მასპინძლობს გამოფენებს, ცოცხალ პერფორმანსებსა და სხვა ტიპის კულტურულ პროექტებს. 

დამატებითი ინფორმაციისთვის:  www.khidi.ge