არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

4710

2019

4710 თანამედროვე ხელოვნების საგალერეო სივრცეა. გარდა გალერეის ტრადიციული ფუნქციებისა, 4710 ალტერნატიული საგამოფენო სივრცის დანიშნულებასაც შეითავსებს, რომლის მთავარი მიზანი, მუდმივი ექსპერიმენტების საშუალებით, პრეზენტაციის იმ ფორმების ძიებაა, რომელიც, შეიძლება, ახალი და საინტერესო იყოს დღევანდელი ქართული თანამედროვე ხელოვნების სცენისთვის.

გალერეასთან ერთად იმუშავებს სარეზიდენციო პროგრამაც, რომელიც, თავის მხრივ,ორიენტირებული იქნება იმ უცხოელ ხელოვანებთან მუშაობაზე, რომელთა შემოქმედებაც თანხვედრაში მოდის გალერეის ხედვებთან.

4710 მუდმივად აორგანიზებს სხვადასხვა ფორმატის შეხვედრებსა და საუბრების სესიებს ხელოვნების პროფესიონალებთან.


4710 - ახალი საგამოფენო სივრცე თბილისში. at.ge. ავტორი: ნინა პატარიძე. 2019

4710 | ცოტათი ახლოს, ცოტაში შორს. Forbes Woman Georgia. ავტორი: თამარა კაჭახიძე. 2019

ანა ჩადუნელის პერსონალური გამოფენა. at.ge. 2019